Algemene Voorwaarden Salsa Lessen in Hoorn en Zwaag

 1. Door inschrijving voor een of meerdere van onze cursussen verplicht u zich het volledige cursusbedrag met betrekking tot deze cursussen contant te voldoen voor de aanvang van de 1 les.
 2. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige lesgeld te betalen.
 3. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven.
 4. U kunt uw inschrijving uiterlijk een week voor aanvang van de cursus annuleren.

  De annulering kan op twee manieren geschieden:

  1. Per e-mail; De e-mail dient te worden verzonden naar info@salsainspiration.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende e-mail door ons op tijd en in goede orde is ontvangen. Op annuleringen die plaatsvinden binnen een week voor aanvang van de cursus, of tijdens de cursus, wordt geen geld geretourneerd. Het lesgeld kan wel worden bevroren d.w.z. dat wij de lessen doorschuiven naar het eerstvolgende cursusblok. De cursist dient wel aan te geven of hij/zij hiervan gebruik wil maken.
  2. Telefonisch. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende annulering tijdig wordt besproken. Op annuleringen die plaatsvinden binnen een week voor aanvang van de cursus, of tijdens de cursus, wordt geen geld geretourneerd. Het lesgeld kan wel worden bevroren d.w.z. dat wij de lessen doorschuiven naar het eerstvolgende cursusblok. De cursist dient wel aan te geven of hij/zij hiervan gebruik wil maken.
 5. Indien u om medische redenen de cursus niet (langer) kunt volgen worden de lessen vooruitgeschoven naar het volgend seizoen. Betalingen worden niet geretourneerd. Deze melding kan niet geschieden met terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf datum melding. In sommige gevallen kan om een doktersverklaring worden gevraagd. Bij ziekte voor langere tijd wordt het lesgeld "bevroren", zodat deelnemer dit kan aanwenden voor nieuwe lessen na zijn/haar herstel. Dit moet dan wel tijdig aan ons worden vermeld.
 6. Indien u wilt wisselen van dag/tijd/niveau dan kunt u contact opnemen met de administratie.
 7. Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald mits daar de gelegenheid voor bestaat. U dient de inhaalles in te halen in hetzelfde cursusblok/periode. Dit dient u uiterlijk 2 werkdagen voor de dag dat u wilt inhalen telefonisch aan ons door te geven. Inhaallessen alleen in overleg met docent.
 8. Salsa Inspiration streeft naar een gelijke bezetting dame/heer. Mocht de dame/heer verhouding ongelijk zijn dan beschikken wij over dansers van hetzelfde of een hoger niveau die zich hiervoor inzetten.
 9. Indien er bij het inhalen een zeer ongelijke man/vrouw verhouding ontstaat dan kan het inhalen alsnog worden geweigerd.
 10. Tijdens de lessen hoeft u geen bijzondere kleding/schoenen aan, toch kan het voorkomen dat de verhuurder regels hanteert voor het gebruik van straatschoeisel.
 11. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 12. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen en/of feesten.
 13. Salsa dansen doe je samen. Wij hechten er dus groot belang aan dat een ieder schoon en verzorgd op de lessen verschijnt.
 14. Wij houden ons het recht voor een ieder de toegang tot de cursus te weigeren indien de cursist ontoelaatbaar gedrag creëert tijdens de cursus.